Kledinginzameling Vogelenzang

In Vogelenzang wordt op zaterdag 13 oktober weer kledinginzameling gehouden voor Sam`s Kledingactie Voor Mensen in Nood. Wat gebeurt er eigenlijk met uw kleding?

Sam's kledingactie heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de verzamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika meet bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort. 


Vanaf het moment dat u uw oude textiel of schoenen in gesloten zakken inlevert, volgt het een hele route. Uiteindelijk is alles op een of andere manier bruikbaar! Wilt u de precieze route weten, bekijk deze dan via deze link.


U kunt uw textiel/schoenen inleveren:

Tussen 10.00 uur en 12.30 uur op het kerkplein bij de kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Vogelenzang. Ga terug