Nieuws

Vieringen in OLV-Hemelvaart op Palmzondag en Paasmorgen beginnen om 10 uur!
Op Palmzondag, 25 maart, zal uiteraard de traditionele Palmpaasoptocht worden gehouden; hopelijk zijn er vele kinderen met hun mooi versierde stokken aanwezig in de kerk!!


Glas-in-loodraam

Sinds afgelopen vrijdag middag staat er achterin de ontmoetingsruimte naast de vitrine kast een glas-in-lood-raam dat oorspronkelijk komt
uit de kapel van het Broederhuis van de La Salle, Herenweg 103A in Heemstede.
Dit broederhuis werd gebouwd vanaf aug. 1928 en gesloopt in mei 1988.
De kapel had hoogstwaarschijnlijk 5 ramen ( Jozef, Maria, Christus, J. B. de La Salle en ......?).
Omdat er vanuit de  katholieke omgeving geen interesse in deze ramen was hebben de broeders deze uiteindelijk zelf laten verwijderen en meegenomen.
Twee ervan zijn in ieder geval bewaard gebleven. Eén met de voorstelling van de H. Jean Baptist de La Salle hangt tot op heden in de refter van de broeders FSC in Cuijk. De ander met een voorstelling van de Gekruisigde Christus staat nu ( met verlichting) tijdelijk in onze kerk.
Voorheen heeft dit raam de woonkamer gesierd van Broeder Aad van Bentem, die in Voorhout woonde en in 2012 is overleden.
De plaatsing is gedaan door de eigenaar in samenwerking met de museumcommissie in het kader van de 40-dagentijd in overleg met de pastoor.Lees meer