Secretariaat parochie O.L.V. Hemelvaart

Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.
van 9.00 – 12.00 uur.

De medewerkster staat voor u klaar voor al uw vragen en verzoeken.
Denk daarbij aan: opgeven misintenties, abonnement parochieblad Klaverblad, declaraties door vrijwilligers, informatie over vieringen en activiteiten, over Dopen, Communie, Vormsel, Huwelijk en uitvaart enz.
Bijdragen voor het parochieblad kunt u het beste sturen aan: redactie@parochiesklaverblad.nl

Buiten de openingstijden wordt de telefoon doorgeschakeld. Dit is alleen bedoeld voor noodgevallen, zoals het aanmelden van een uitvaart of een ziekenzalving.

Adresgegevens:
Valkenburgerplein 20
2103 AT    HEEMSTEDE
023 - 5286608
info@olvh.nl


Bankgegevens:
NL25 INGB 0000 2975 54
t.n.v. RK Parochiaal Kerkbestuur OLV Hemelvaart, Heemstede

Parochiële Caritas Instelling:
De PCI van de parochie geeft steun aan hen die hulp kunnen gebruiken (financieel of in natura).
Ook worden via de PCI diverse goede doelen ondersteund.
U gift voor de PCI is zeer welkom op bankrekening: NL85 INGB 0002 7626 99.