Actuele informatie juni 2017 - Vogelenzang


Zondag 11 juni 2017
Op deze zondag was om 10.00 uur de jaarlijkse oecumenische viering in de feesttent in Bennebroek. De traditie heeft geleerd dat veel mensen deze bijzondere zondagmorgen naar de tentviering trekken. Wij ontmoetten elkaar: groot en klein, jong en oud. Er was een groot koor, prachtige bloemen, kortom voor sfeer was gezorgd.

Voor de foto's van deze viering klik hier


Zondag 25 juni 2017

Op deze dag was onze jaarlijkse vrijwilligersbedankdag.. Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen onze parochie en wij wilden alle vrijwillig(st)ers dan ook van harte uitnodigen voor deze dag! Na de woord- en communieviering konden zij genieten van een heerlijk kopje koffie/thee, gevolgd door een hapje en een drankje om tenslotte af te sluiten met een gezamenlijke lunch. 

Tijdens het koffie drinken werd ook de speld uitgereikt van onze parochie. Dit jaar ging de speld naar de heer Jaap van der Schrier die zich op vele fronten inzet voor onze parochie. Zijn laatste grote klus was het bouwen van onze prachtige nieuwe Mariakapel. Wij feliciteren hem van harte met deze onderscheiding en hopen dat hij nog vele jaren binnen onze parochie actief zal zijn!

De foto's van deze zonnige dag vindt u hier!


Dinsdag 27 juni 2017
Deze dag is er een woord- en communieviering o.l.v. lectrices


Open huiskamer
Omdat er in de zomermaanden juni, juli en augustus geen 'soos' is, heeft onze bezoekersgroep het volgende bedacht om die leemte enigszins op te vullen. Het plan is om op de dinsdagen: 13 en 17 juni, 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus gezellig samen te zijn in de Ontmoetingsruimte. De tijd is dan van 14.00 tot 16.00 uur. Er is gelegenheid een kaartje te leggen of een spelletje te doen bijvoorbeeld. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje fris, een biertje of een glaasje wijn. Om de kosten te dekken wordt voor de drankjes een kleine vergoeding gevraagd.

Een mooie gelegenheid om elkaar te blijven ontmoeten en er een paar uurtjes uit te zijn. 


Het Parochiearchief
In april jl. heeft onze parochie resterende stukken overgedragen aan het Noord-Hollands Archief. Al in 1990 is een deel van het archief overgedragen aan de gemeente Bloemendaal, wat later in 2004 weer is overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. 

Het archief van onze kerk is nu digitaal te bekijken voor iedereen dit dat wil via: www.noord-hollandsarchief.nl.  Er zijn 7 hoofdstukken en 448 onderverdelingen. Al deze stukken zijn digitaal gratis op te vragen (voor zover de privacy dit toelaat).