Kerkhof

Informatie over uitvaart, begraafplaats en tarieven 2018 vind u hier. 
 
Beslissingen over uitvaart of cremeren zijn zaken waarover we ons niet elke dag wensen te buigen. Toch is het goed dat uw toekomstige nabestaanden van uw wensen op de hoogte zijn. Als u kiest voor een uitvaart vanuit onze kerk en een begrafenis op de R.K. begraafplaats van de Jozefparochie in Bennebroek, geven wij u voor het nemen van een juiste beslissing, uitleg over de mogelijkheden van begraven. Tevens informeren wij u over de kosten die een uitvaart en begrafenis of bijzetting met zich mee brengen. 
 
UITVAARTVIERING. Voor de uitvaart vanuit onze kerk bedragen de kosten  € 500,00 Voor een uitvaart wordt een all-in tarief berekend. Hiervoor kunt u het volgende verwachten: - uitvaart door voorganger. (met viering van woord en gebed of een Eucharistieviering) - het gebruik van het kerkgebouw gedurende een uur. Loopt de viering uit t.g.v. sprekers en/of muzikale inbreng dan geldt hiervoor een tarief van € 60,00 per kwartier. - standaard bloemen  - koor Indien u zelf een priester (bijv. heeroom) of pastoraal werker wilt vragen, zal deze in overleg met onze pastor een rol kunnen spelen tijdens de uitvaart. U dient dit zelf (financieel) te regelen. Dit geldt ook indien u zelf voor eigen bloemen of de muzikale omlijsting wilt zorgen, of in dezen een aanvulling wilt op hetgeen de parochie biedt. Al deze acties van uzelf brengen geen wijziging met zich mee voor het tarief van € 500,00 dat de parochie hanteert. 
 
Gaat onze voorganger op verzoek van de nabestaanden mee naar het crematorium (Haarlem of Driehuis-Westerveld, of naar een andere begraafplaats in de regio Zuid-Kennemerland, dan bedragen de kosten  € 240,00
Leidt onze voorganger een uitvaartdienst in bovengenoemde crematoria of elders op locatie in de regio Zuid-Kennemerland, dan bedragen de kosten  € 360,00 
 
BEGRAAFPLAATS. Op onze begraafplaats onderscheiden we drie soorten graven. - algemeen graf - particulier graf - columbarium (nis in urnenwand) 
 
Algemeen graf. Dit is een graf bestemd voor drie overledenen, die in principe geen enkele relatie met elkaar hebben. De bijzetting vindt plaats in volgorde van overlijden. De eenmalig kosten voor een plaats in een dergelijk graf bedragen:  € 930,00 Hierin zijn begrepen: plaats, bijzetting, bijdrage algemeen onderhoud en t.z.t. de kosten van ruiming. De toeslag voor een begrafenis  op zaterdag bedraagt € 212,00 De toeslag voor een begrafenis na 14.30 uur bedraagt  € 212,00 Na minimaal 10 jaar heeft het bestuur het wettelijke recht om het graf te ruimen. Verlening van grafrechten is niet mogelijk. 
Op het graf kunt u voor eigen kosten een kleine gedenksteen plaatsen, hetgeen inhoudt dat er mogelijk drie grafstenen op een dergelijk graf staan. Als u de steen na afloop van de gebruikstermijn niet verwijdert, vervalt de steen aan de beheerder van het kerkhof, waarbij deze voor verwijdering en vernietiging zal zorgdragen. Voor grafstenen: zie ook onze info over voorschriften voor het toelaten van graftekens en beplantingen. U onderhoudt zelf de grafsteen en de grafbeplanting.  In een algemeen graf mogen geen urnen worden bijgezet. 
 
Particulier graf. Dit graf (vaak familiegraf genoemd) is bestemd voor drie overledenen (waaronder ook de as in asbussen behoort) U beschikt in eerste instantie voor 20 jaar over de grafrechten. De kosten hiervoor bedragen: - 20 jaar grafrechten
€ 1.125,00 - algemene onderhoudskosten voor het kerkhof voor 20 jaar € 1. 335,00 Totale kosten exclusief teraardebestelling: € 2.460,00 
 
Reserveren  is mogelijk. In dat geval dienen de kosten voor 20 jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan.  Op het graf kunt u voor uw kosten een grafmonument laten plaatsen. Zie hiervoor onze informatie over voorschriften voor het toelaten van graftekens en beplantingen. 
 
- Het t.z.t. verwijderen en afvoeren van het grafmonument  bij ruiming € 80,00 Als u geen gebruik meer maakt van de grafrechten, dient het grafmonument te worden verwijderd. De kerkhofcommissie draagt hier zorg voor en brengt hiervoor eenmalig
€ 80,00 bij u in rekening bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst of indien, zoals bij oudere contracten nog niet is gebeurd bij het beëindigen of verlengen van een bestaande overeenkomst. Indien nabestaanden de steen in eigen beheer wensen te behouden dienen zij deze binnen 3 maanden na contractbeëindiging voor eigen kosten, zonder restitutie te verwijderen en af te voeren. 
 
Na 20 jaren kunnen de grafrechten met 10 rechtjaren worden verlengd. De kosten hiervoor bedragen inclusief de kosten voor algemeen onderhoud van de begraafplaats: € 1.230,00 Aansluitend daarop kunnen met de regelmaat van 10 jaren steeds weer de rechten  worden verlengd. Het parochiebestuur kan binnen de contractperiode een graf niet  eigener beweging laten ruimen. In een graf kunnen drie, door u te bepalen dierbaren ter aarde worden besteld. De kosten per begrafenis bedragen:  €  595,00
De toeslag voor een begrafenis  op zaterdag bedraagt € 212,00 De toeslag voor een begrafenis na 14.30 uur bedraagt € 212,00 De bijzetting van een urn in een graf (alleen tot 14.30 uur en niet op zaterdag) kost  exclusief eventueel verwijderen grafmonument  €  225,00 
 
Bij een bestaand graf wordt bij een eerstkomende bijzetting bekeken of er nog voldoende rechtjaren aanwezig zijn. Zo niet, dan dienen de rechten te worden verlengd (aangevuld) tot een aantal van minimaal 10 rechtjaren, tegen een tarief van € 123,00 per jaar. Te weten € 56,25 voor de huur en € 66,75 voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. 
 
Indien mogelijk en verantwoord  kan de grafdelver een aanwezig monument bij een tweede of derde bijzetting verwijderen. Zo niet, dan dient uzelf daarvoor te zorgen. Het afhalen en tijdelijk terugplaatsen van een aanwezig grafmonument  €  220,00
Het afhalen van een aanwezig grafmonument  €  105,00 
 
Columbarium. Een nis in het columbarium is bestemd voor het bijzetten van maximaal vier asbussen. De nis is door een natuurstenen plaat afgesloten. In eerste termijn kunt u kiezen voor een bewaartijd van de asbus van 10 of 20 jaren. De kosten voor het gebruik van een urnen nis zijn uit twee elementen opgebouwd. 10 jaar        20 jaar - rechten voor het bewaren van de asbus(sen) €  435,00     €  870,00 - bijdrage in de algemene onderhoudskosten van de begraafplaats €   665,00     €  1.330,00 Totaal voor de 1e 10 of 20 rechtjaren (excl. bijzetting)   € 1.100,00     €  2.200,00 
 
Na afloop van de eerste termijn kunnen de rechten worden verlengd met 10 jaren. De kosten hiervan zijn als volgt: - rechten voor het bewaren de asbus(sen) € 435,00 - bijdrage in de algemene onderhoudskosten van de begraafplaats €  665,00 Totaal voor 10 rechtjaren verlenging €  1.100,00 
 
Aansluitend daarop kunnen met de regelmaat van 10 jaar steeds weer de rechten worden verlengd. Bij de tweede, derde en vierde bijzetting dienen de rechten te worden verlengd (aangevuld) tot een aantal van minimaal 10 rechtjaren, tegen een tarief van
€ 110,00 per jaar. Te weten € 43,50 voor de rechten en € 66,50 voor een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
 
Het parochiebestuur kan gedurende de contractperiode asbussen niet eigener beweging ruimen. Kosten voor de bijzetting van een asbus: € 225,00 De levering van de sluitplaat is bij de prijs voor het gebruik van de nis inbegrepen, echter de kosten voor het graveren en beletteren hiervan dient u apart te  voldoen aan het natuursteenbedrijf. Richtbedragen hiervoor zijn: - aanbrengen kruisje in bladgoud  €  55,00 - inscriptie per teken € 6,50 - instelkosten €  65,00 - transportkosten sluitplaat naar natuursteenbedrijf v.v.  €  60,00 
 
 
 
 
Lees meer