Pastoraal team Klaverblad


Aan de parochianen van het Klaverblad

Heemstede, 12 juni 2022

Beste parochianen,

Sinds november 2019 zijn de paters Diego Pildain en Tristan Perez werkzaam in onze parochies. Pater Diego heeft indertijd aan de overste van zijn congregatie aangegeven graag nog te willen studeren. Door omstandigheden was dit niet eerder mogelijk, maar nu krijgt hij daar toch de gelegenheid voor om dat in Rome te gaan doen.
Dit betekent een wisseling in de pastorale bezetting van de paters in het Klaverblad. Op 17 juli a.s. zal pater Diego afscheid nemen van de parochies in een gezamenlijke viering in de O.L. Vrouw Hemelvaart aan het Valkenburgerplein. Hij gaat eerst voor
een korte periode naar Argentinië en aan het begin van het academisch jaar gaat hij naar Rome om daar de studie te beginnen.

Pater Diego wordt opgevolgd door pater Esko Kissboat die in Limburg (Geleen) geboren en getogen is. Hij is 27 jaar oud en is in 2020 priester gewijd. Pater Esko studeert op dit moment nog, maar hoopt dit deze zomer af te ronden. Hij zal in juli al enkele weken komen om mee.te draaien en kennis te rnaken. Zijn officiële benoeming gaat dan in per 1 oktober a.s.
Hij zal in een gezamenlijke viering op een nog nader te bepalen datum in oktober a.s. gepresenteerd worden in de Bavokerk aan de Herenweg. Pater Esko spreekt vloeiend Nederlands en heeft in Italië al bewezen heel goed met jeugd en jongeren om te kunnen gaan. Pater Tristan zal hem in de dagelijkse gang van zaken begeleiden en ondergetekende blijft voorlopig nog de administrator van de parochies en ook leiding geven aan het pastorale team.

Een woord van dank aan pater Diego voor zijn inzet in het Klaverblad en we wensen hem van harte alle goeds met zijn studie en in zijn verdere leven.

We heten pater Esko alvast van harte welkom en hopen dat hij een goede en actieve bijdrage mag leveren aan het pastorale leven in onze parochies.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u een hele mooie zomer toe te wensen.

Met een hartelijke groet,
Pastoor Eric Fennis, pr.
Administrator
 

 

Ga terug