Piet Hein Hupsch verkrijgt graad van Doctor in de theologie

Op 13 april 2018 heeft Piet Hein Hupsch, in onze parochie ook actief als lector, zijn proefschrift verdedigd in de Promotiezaal van de Katholieke Universiteit Leuven in België.
​
​Na een woord van welkom van de voorzitter, die voor de vele Nederlandse  belangstellenden de verschillen tussen de procedure in Nerland en België uiteenzette, kreeg de promovendus de gelegenheid de inhoud van het proefschrift toe te lichten, zodat voor familie en vrienden de erop volgende reacties van de correctoren en de antwoorden van Piet Hein daarop ook -enigszins-  te volgen zouden zijn.

Zeer duidelijk was voor allen de lof die hem werd toegezwaaid door de promotor en de correctoren.

Het proefschrift is getiteld:
De Heilige Geest is de Glorie van de Drie-eenheid.
Gregorius van Nyssa
Adversus Macedonianos.
 
​In dit proefschrift is het genoemde geschrift van de Griekse kerkvader Gregorius van Nyssa door de promovendus geheel vertaald in het Nederlands, de eerste vertaling van dit geschrift in onze taal, bestudeerd en becommentarieerd. Zo wordt zichtbaar gemaakt hoe Gregorius op retorische wijze zijn tijdgenoten duidelijk maakte dat de plaats van de Heilige Geest in de Drie-eenheid gelijkwaardig is aan de Vader en de Zoon. Gregorius schreef dit tractaat, kort na het concilie van Constantinopel (381). Een belangrijke inbreng voor het op orde brengen van het geheel van de Kerk in de 4e Eeuw na Christus.

​In het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift toont Piet Hein Hupsch aan hoe Gregorius' Geesttheologie ook heden nog bijdraagt aan de theologie van de Drie-eenheid en hoe het ons zicht op de rol van de Geest verruimt.

 

Nieuws

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart-Voedselbankactie ongekend succes
 


 

Lees meer