Nieuws

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart-Voedselbankactie ongekend succes

Het begon zo voorzichtig. Eerst maar eens contact gelegd met de Voedselbank Haarlem en omstreken. Bedrijfsleider Anga Veldhuijzen wakkerde direct ons enthousiasme aan en met name haar logistieke ondersteuning was een goede duw in de rug. Het OLVH-Voedselbankteam startte de actie op Aswoensdag (14 februari) en het liep tot en met Eerste Paasdag (1 april). Een ideale vastenactie. Immers, we konden als parochie hiermee heel concreet onze naasten bijstaan. Ook vijftig Heemsteedse huishoudens profiteerden ervan. De eigen Caritas-commissie doneerde een bijdrage waaruit de eerste levensmiddelen werden gekocht. Dit was om een duidelijke start te maken. Er kwamen mooie manden achterin de kerk, folders van de voedselbank, een geschreven uitleg door het team en zelfs een voedselbank-T-shirt. Al snel waren de manden vol en moest er een brede tafel worden bijgezet. Vanaf die drie punten werden de klaarstaande kratten in de doopkamer gevuld. Het stroomde gelijk binnen! Van tevoren was heel duidelijk gemaakt wat wel en niet kon: het moesten uiteraard bruikbare en geschikte producten zijn: food en non-food. Eigenlijk alles wat in een supermarkt te koop is. Echter geen ! kleding of speelgoed. Men held zich daar voorbeeldig aan. Ook de tip te profiteren van ‘Twee halen, Een betalen’ werkte aanjagend. Het was hartverwarmend op bij elke H. Mis een zacht geknisper van papieren zakken of het zacht neerzetten van blikjes, potjes en dozen te horen. Ook werd er veel ‘in het geheim’ gegeven. Dan stond er ineens iets bij! Het bleek dat velen echt veel moeite hadden gedaan de actie te steunen. Hieruit komt het beeld van een hechte en enthousiaste gemeenschap naar voren. Dat deed een ieder veel goed. Als team zijn wij Yvonne Mes veel dank verschuldigd. Zij was de olie tussen de raderen en zorgde dat alles gladjes verliep. Haar praktische adviezen waren zeer welkom. Ook de leden van het Parochieteam bedanken wij zeer voor hun enthousiasme en hulp. En pastoor Jan-Jaap van Peperstraten en kapelaan Rob Verhaegh voor hun voortdurend benadrukken van het project bij de mededelingen na afloop van de Mis. En vooral alle parochianen voor hun zorgzame en ruimhartige deelname. En dan…..hoeveel was het nu eigenlijk? Er waren vier lichtingen die door het voedselbankbusje werden opgehaald. De eerste keer gingen vier boordevolle kratten het busje in, de tweede keer vijf, de derde keer nagenoeg vijf en de vierde – en dat terwijl wij toch echt hadden verwacht dat het gaandeweg zou teruglopen – tien ! overvolle kratten. Elke keer dat de voedselbank langs kwam stonden ze geheel verbaasd te kijken. Dat hadden ze niet verwacht. Elke keer kregen we veel lof! En die lof komt u allen toe!
 
Richard Käller, Frans van Haaster, John van den Putten en Michel BakkerGlas-in-loodraam

Achterin de ontmoetingsruimte naast de vitrine kast een glas-in-lood-raam dat oorspronkelijk komt
uit de kapel van het Broederhuis van de La Salle, Herenweg 103A in Heemstede.
Dit broederhuis werd gebouwd vanaf aug. 1928 en gesloopt in mei 1988.
De kapel had hoogstwaarschijnlijk 5 ramen ( Jozef, Maria, Christus, J. B. de La Salle en ......?).
Omdat er vanuit de  katholieke omgeving geen interesse in deze ramen was hebben de broeders deze uiteindelijk zelf laten verwijderen en meegenomen.
Twee ervan zijn in ieder geval bewaard gebleven. Eén met de voorstelling van de H. Jean Baptist de La Salle hangt tot op heden in de refter van de broeders FSC in Cuijk. De ander met een voorstelling van de Gekruisigde Christus staat nu ( met verlichting) tijdelijk in onze kerk.
Voorheen heeft dit raam de woonkamer gesierd van Broeder Aad van Bentem, die in Voorhout woonde en in 2012 is overleden.
De plaatsing is gedaan door de eigenaar in samenwerking met de museumcommissie in het kader van de 40-dagentijd in overleg met de pastoor.
Ga terug