Samenwerking in regio Klaverblad

Maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen maken dat een parochie niet meer zelfstandig kan functioneren en zelfstandig alle facetten van het parochiële leven kan verzorgen. Er zijn in de parochies minder gelovigen dan voorheen en ook minder kerkgangers voor de liturgische vieringen in het weekend. Ook zijn er geen priesters of pastorale werkers beschikbaar voor iedere parochie één. Om deze reden is in het Bisdom Haarlem-Amsterdam ervoor gekozen dat parochies meer samen optrekken. Een groep parochies is – in een logisch verband – met elkaar verbonden in een regio. Het zijn wat dat betreft andere wegen en andere tijden.

Sinds 2004 zijn parochies opgedeeld in regio’s. De parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang vormen samen de regio Klaverblad. De samenwerking van parochies in deze regio concentreert zich op de vraag hoe de Kerk in onze omgeving (meer) gezicht kan krijgen.

Met elkaar werken parochies en pastores aan (verregaande) samenwerking op de terreinen:
- liturgie
- catechese (of: geloofsopbouw)
- caritas
- pastoraat (in het bijzonder ook: jongeren-, gezins- en ouderenpastoraat)
- kerkopbouw.


Personele unie regio Klaverblad

De besturen van de vier parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang hebben bij een feestelijke bijeenkomst in en rond de parochiekerk van Vogelenzang op maandag 21 april 2014, Tweede Paasdag, de Overeenkomst tot personele unie ondertekend.

In deze Overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de intensieve samenwerking tussen de vier parochies. Vanaf deze datum geldt een personele unie. In 2016 zullen de vier parochies fuseren tot één, nieuwe, parochie.


Bisdom Haarlem-Amsterdam
   
De Kerk is wereldwijd verdeeld in bisdommen. In onze omgeving is dit het bisdom van Haarlem-Amsterdam.
Aan het hoofd van een bisdom staat een bisschop. In ons bisdom is Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks sinds juni 2020 de Bisschop.

Telefoon: 023 - 511 26 00
E-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Websites:
Bisdom Haarlem-Amsterdam: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam: www.jongekerk.nl
Rooms-Katholieke Kerk Nederland: www.rkkerk.nl
Vaticaan: www.vatican.va