Vrijwilligers (werkgroepen)

De volgende groepen zijn actief als vrijwilligers in de OLV-Hemelvaart:

- Acolieten/misdienaars
- EHC
- Effeta gespreksgroep 
- Bezoekersgroep voor ouderen, zieken en gezinnen
- College van collectanten
- De gouden ploeg (ad hoc kerkschoonmaak)
- Jongerenkoor Rejoice
- Lectoren
- OLVH Dames- en herenkoor
- Parochiearchief en OLVH museum
- PCI
- Redactie Klaverblad
- Vormsel

Voor informatie over de verschillende activiteiten en contactpersonen verwijzen we u naar het secretariaat.
 

 

Ga terug