Nieuws

* Zomer-kerkbollenveiling 11 jun
* Open Dag Tiltenberg 25 juni
* Bavokoor zoekt nieuwe leden!
* Covid-19 binnen onze kerken

---------------------------------------------------------------------
 

Zomer-kerkbollenveiling
Het comité Kerkbollenveiling nodigt alle parochianen uit om zich in te schrijven voor het zomerevent! Dit wordt gehouden op zaterdag 11 juni van 17.30 – 21.30 uur.
Er wordt een compleet verzorgde avond georganiseerd met een barbecue/3 gangen menu. Inclusief een welkomstdrankje, wijn, bier en fris.
Tussen de gangen door gaan we een veiling doen en is er een loterij waarbij er een goed gevulde verrassingsmand gewonnen kan worden. Het zomerevent vindt plaats in het BAVOgebouw op het kerkplein. Bij goed weer eerst buiten.
Een inschrijving van deze goed verzorgde avond kost € 50,00 per persoon, waarvan een gedeelte nodig is om de kosten van deze avond te dekken, het overige gaat naar het onderhoud van onze kerk.
We zijn van plan om in november weer de reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden. Na de zomer meer nieuws hierover.

Schrijf je vóór 15 mei in via het inschrijfformulier
dat op de leestafels in de kerk en bij het secretariaat ligt.
Vermeld hierbij naam, adres, aantal personen en evt. dieetwensen.
Lever dit in bij:

Comité Kerkbollenveiling, Lorentzlaan 47, 2105 TR Heemstede.
Per mail: email rechtstreeks naar: steeghs2014@gmail.com


Opbrengst Zomer-kerkbollenveiling
Op 11 juni vond de zomer-kerkbollenveiling plaats. Een heel geslaagde avond met een evenzeer geslaagde opbrengst, namelijk: 7.517,00.
Heel veel dank aan het comité, maar ook zeker aan alle bezoekers
die dit mogelijk hebben gemaakt
Open Dag Tiltenberg 25 juni
Studie aan de Tiltenberg in Vogelenzang
Velen willen zich graag verdiepen in het geloof. Er valt zoveel te ontdekken. Een van de vele mogelijkheden is een heuse studie aan de Tiltenberg, (officieel: Theologisch Instituut St. Bonifatius). Daar kun  je op diverse niveaus verdiepen en leren over je geloof. Je kunt starten met een tweejarig introductie theologie, minor en major. Maar ook een 5 jarige minor en major opleiding waarmee je ook de mogelijkheid hebt om catechist of diaken te worden.  Maar de Tiltenberg geeft ook de mogelijkheid om vakken apart te volgen. Denk eens aan het vak Kerkgeschiedenis, Marialogie, Heiligen, Bijbelexegese.

Op 25 juni is er weer een Open Dag, ga gerust eens kijken. Ontdek hoe leuk het kan zijn samen meet anderen te studeren. De Open Dag start om 09:00 uur. Meer informatie en aanmelden via de website: www.bonifatiusinstituut.nl. Kom eens kijken, neem gerust iemand mee, samen verdiepen en studeren is nog leuker! Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren in gesprek te gaan. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.
 
locatie: Sint-Bonifatiusinstituut
De Tiltenberg
Zilkerduin­weg 375
2114 AM Vogelenzang
Bavokoor zoekt nieuwe leden!
Door de impact van corona zijn veel leden afgevallen. Daarom zoekt het koor nieuwe enthousiaste leden. Alle stemmen zijn hartelijk welkom!
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk zelf.
Bent u of weet u iemand die het leuk vindt om mee te zingen? Laat het ons weten!
U kunt bellen naar Agnes Martens, voorzitter van het koorbestuur: 023- 5280895. Of naar het secretariaat 023-5280504.
Welkom!Covid-19 binnen onze kerken
Voor meer informatie, zie hier