Secretariaat

 
Adres:   Parochie Heilige Bavo
Herenweg 88
2101 MP Heemstede
     
Telefoon:   023 5280504
     
Bij overlijden:   Neem contact op met: 06 26839675 (7 x 24 bereikbaar)
     
Openingstijden:   Op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur (bezoek en telefonisch)
    Tijdelijk is het secetariaat op dinsdag en donderdag alleen telefonisch of per e-mail bereikbaar.
     
Secretariaatsteam:    Maandag en dinsdag: Tjerk Kerkstra en Erica Kerkstra
    Woensdag: Lia Bergfeld
    Donderdag en vrijdag: Gerda Behage
     
E-mail:   Secretariaat:
              parochie@hbavo-heemstede.nl
    Bijdragen voor en contact over de website:
              info@hbavo-heemstede.nl
    Bijdragen voor het Klaverblad:
              redactie@parochiesklaverblad.nl
     
Kerkhof:   Begraafplaats Berkenrode
             Contact: mevr. E. Kerkstra, 023 5280504
             E-mail: hbavo.berkenrode@gmail.com
     
Kerkradio:   Alle vieringen te beluisteren via de Kerkomroep
     
Livestreaming:    Alle vieringen via livestreaming op YouTube    
     
     
                                 Zie ook de pagina Algemeen/Secretariaat