Gebed om roepingen

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 22-4-2018 en vooruitkijkend

naar de Bisschoppen synode die in oktober 2018 zal plaatsvinden over

 "Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping"

nodigt ons bisdom uit ook thuis aan te sluiten bij het gebed voor roepingen.


Om dat gebed om roeping te ondersteunen brengt het Interdiocesaan
Roepingen Overleg, een samenwerking van de verschillende bisdommen
en de Konferentie Nederlandse Religieuzen op het gebied van
roepingenpastoraat, dit jaar een bijzonder gebedenboekje uit. Hierin
hebben de bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen en vijf
oversten van orden en congregaties voor iedere maand een gebed
geschreven. Een unieke vorm van samenwerking vanuit het besef dat
roepingenpastoraat onze gezamenlijke zorg is.
Sluit je aan! Het is ook een uitnodiging aan ons allemaal om ons aan te
sluiten bij het gebed om roepingen. Laten we samen bidden, met elkaar
verbonden over grenzen van bisdommen, parochies en gemeenschappen
heen, in het vertrouwen dat de Heer in onze nood zal voorzien en vele
mensen helpt te ontdekken welke weg Hij met hen wil gaan.

​Voor het gebed in de maand februari en maart: zie onderstaande link

 

​
 


                                          
     
                     
Lees meer