Gebed om roepingen

Augustus


In de stilte
die mij aanraakt
hoor ik uw stem
ik open mij
en luister
voel uw kracht
als Grond van mijn bestaan
gedragen
ik durf op te staan
te gaan
naar waar uw stem mij brengt
bij mensen
verloren in de chaos
van het leven
en ben bij hen
vanuit uw kracht
Ik-zal-er-zijn.
en zij staan op
en gaan uw weg
ik bid
geef anderen
met mij
eenzelfde kracht
er te zijn
voor de ander
verloren in de chaos
van het leven
opdat uw rijk van liefde
groeit in ons
en om ons heen
een wereld van
Liefde, Adem, Licht
 
 
 
Zr. Ancilla Martens
Overste Franciscanessen van Etten, te  Etten-Leur


September

Aan het begin van het studiejaar

Goede Vader,
na een ontspannende vakantie pakken wij de draad weer op.
Laat ons, in kracht van uw Geest,
mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus
gehoor geven.
Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten
en onze kandidaat religieuzen
Zegen hen met uw wijsheid.
Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie van onze geloofsgemeenschap
mogen indrinken.
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.

Vader,
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven
de moed niet verliezen maar volharden.
Heer God, wij bidden U
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid
met Jezus Christus.
uw uitgestoken hand naar deze wereld,
bron van licht voor alle mensen.
 
Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen
die uw licht doorgeven aan elkaar.
Wij vragen het u in verbondenheid met Christus,
de Emmanuel: God-met-ons
Amen
Mgr. G.J.N. de Korte
Bisschop van ‘s-HertogenboschGa terug