Gebed om roepingen

Februari

Heer, zie naar uw Kerk

Uw kudde is uitgedund en verzwakt,

veel van uw kinderen lopen verloren.

Verward door stemmen die twijfel en verdeeldheid zaaien.

Verleid door stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen,

die dood lopen.

Gewond door angst, verdriet en zorgen,

die geloof en liefde doen bekoelen.

Heer, onze hoop is gevestigd op U

Op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn tot aan het einde van de tijd.

Op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten, als wij dat van U vragen.

Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als wij U daarom smeken.

Heer, hoor ons gebed

De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst.

De wereld heeft nood aan uw Woord van waarheid en barmhartigheid.

De Kerk heeft priesters nodig

die in uw Naam en uw Persoon uw volk voeden

met de bovennatuurlijke, helende en vergevende kracht

van uw sacramenten.

Heer, wees ons genadig

Wek in het hart van vele jonge mensen het verlangen

U te dienen in hun medemensen.

Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U.

Schenk uw Kerk diakens, religieuzen en lekenmissionarissen

die vurig verlangen

op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden.

Mensen die echt bekommerd zijn om zoekende zielen

terug te voeren naar U,

de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde.

Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren,

de Moeder heel bijzonder ook van de priesters,

onze machtige Voorspreekster zijn.

 

Mgr. J.M. Punt

Bisschop van Haarlem-Amsterdam

 

Maart

 

Geduldige God,

U roept mij

in de stilte van uw Woord

in het gebeuren van alledag

in het gezicht naast mij.

U fluistert,

wacht op mij

op mijn antwoord

op mijn inzet

op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,

spreekt U mij opnieuw toe

in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:

in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,

in Jezus Christus, uw gelaat,

uitgegaan om ons te zoeken,

tot het uiterste gegaan

om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,

Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,

Genees mijn hart: dat het verbinden mag,

Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag

aan U.

 

Zr. Martha Verstraeten OSB

Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – OosterhoutGa terug