Vieringen in deze kerk

Voor de actuele Corona maatregelen zie hier


Het blijft mogelijk uw wekelijkse kerkbijdrage in de collecte giraal over te maken!
Bankgegevens:
NL25 INGB 0000 2975 54
t.n.v. RK Parochiaal Kerkbestuur OLV Hemelvaart, Heemstede

Wilt u bij uw overmaking vermelden dat het om uw wekelijkse collectebijdrage gaat? Bij voorbaat zeer veel dank voor hetgeen u afstaat voor uw parochie. 


Een actueel overzicht van de vieringen voor de maand November vindt u hier