Vieringen in deze kerk

Vanaf  26 juni 2021 is reserveren is niet meer nodig. Mondkapje is niet meer verplicht, mag wel.
Achter in de kerk ligt een lijst om uw naam te noteren bij binnenkomst van de kerk.
Houdt bij het kiezen van een zitplaats rekening met 1,5 meter afstand.
Er is voldoende ruimte in de kerk.

Verder vragen wij u vriendelijk om bij binnenkomst de handen te desinfecteren, evenals voorafgaand aan de uitreiking van de communie. Volgt u s.v.p. de bewegwijzering en gaat u bij het communiceren vanaf de voorste banken via de zijpaden naar achteren, om daar uw handen te desinfecteren en vervolgens via het middenpad naar voren te lopen om de communie te ontvangen. Degenen die slecht ter been zijn kunnen na uitreiking van de communie de celebrant een teken geven, zodat deze op de plaats de communie kan uitreiken Verder blijven de coronaprotocollen nog steeds van kracht.

Het blijft mogelijk uw wekelijkse kerkbijdrage in de collecte giraal over te maken!
Bankgegevens:
NL25 INGB 0000 2975 54
t.n.v. RK Parochiaal Kerkbestuur OLV Hemelvaart, Heemstede

Wilt u bij uw overmaking vermelden dat het om uw wekelijkse collectebijdrage gaat? Bij voorbaat zeer veel dank voor hetgeen u afstaat voor uw parochie. Overzicht vieringen in het Klaverblad juli 2021