Kinderkerk

 

De priester nodigt de kinderen uit om aan de kinderkerk deel te nemen.

De kinderen worden opgevangen door een teamlid dat ze opwacht achter in de kerk. Samen gaan ze dan naar de zaal in de pastorie. Daar wordt o.a. het evangelie gelezen en met de kinderen gebeden. Soms doen we een knutselwerkje, en er zijn spelvormen, waarin de kinderen ervaren, wat het evangelie ons te zeggen heeft. Na afloop van de dienst van het woord komen de kinderen weer terug in de kerk.

De leeftijd voor deelname aan de kinderkerk is van 5 - 12 jaar. Dit om te voorkomen dat de spreiding van leeftijden zo groot is dat je nauwelijks wat kan uitleggen aan de kinderen.
Aan de kleintjes hebben we wel gedacht: jongere kinderen kunnen gebruik maken van de doopkamer waar ze met hun vader of moeder uit een Bijbelboekje kunnen lezen en gebruik kunnen maken van kleurplaten, kleurtjes ed.

De eerste zondag van de maand, als Rejoice zingt, is er geen kinderkerk.

Als ons team versterkt wordt kunnen we in de toekomst weer elke zondag kinderkerk aanbieden. Dus wanneer u beleving van het evangelie door kinderen een warm hart toedraagt: meldt u aan!!

Namens het Kinderkerkteam,

Leonie van IttersumGa terug