Kerkhof

Om alles rondom het begraven op ons parochiekerkhof zo goed mogelijk te laten verlopen verricht de Werkgroep Beheer Begraafplaats de volgende taken:
-   Het beheren van de administratie met betrekking tot de begraafplaats en de urnengraven.
-   Het verschaffen van informatie met betrekking tot het verkrijgen dan wel huren van een (urnen)graf, grafrechten, en dergelijke.
-   Het zodanig bemiddelen tussen familie, pastor, begrafenisondernemer en delver dat een begrafenis goed verloopt.

Voor de begraafplaats van de parochie Vogelenzang geldt een begraafplaatsreglement
 
Contactpersoon
Jeanne Brand
023 - 584 83 01