Secretariaat

Doel van het parochiesecretariaat is het vormen van een centraal aanspreekpunt binnen de parochie, het vervullen van de secretariaats- en documentatiefunctie en het doelmatig gebruik regelen van het kerkgebouw en ontmoetingsruimte. Het secretariaat is een punt van ontmoeting. Er is altijd koffie.

U kunt bij het secretariaat terecht voor o.a.:
-   afspraken regelen met de pastores
-   agenda's bijhouden voor de diverse soorten vieringen en voor gebruik van de kerk en ontmoetingsruimte
-   doorgeven van familieberichten en dergelijke aan de redactie van het parochieblad "Op de Hoogte"
-   afspraken maken voor doop, huwelijk en huwelijksjubilea (incl. misintenties)
-   een luisterend oor bieden aan parochianen die met vragen of problemen bij het secretariaat komen
 
Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
   
Telefoonnummer: (023) 584 11 37
   
Contactpersoon: Mieke Metselaar - tel.nr. (023) 584 88 99
   
E-mailadres: rkvogelenzang@gmail.com