Vieringen in deze kerk

Corona-regels in de kerk
De bis­schop­pen vragen, met ingang van 5 juni 2021, niet meer dan 60 aanwe­zigen (15% van het aantal zitplaatsen) bij een li­tur­gie­vie­ring in onze kerk toe te laten (dit is exclusief be­die­naren en mede­wer­kenden). De maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht.

De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­willigers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', geda­teerd 10 juli 2020, blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Niet meer dan 60 gelo­vi­gen bij een vie­ring in onze kerk, exclusief be­die­naren en medewerkenden;
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen in de kerk een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat kan worden afgedaan zodra men op zijn plaats is aangekomen.Reserveren
U hoeft niet langer te reserveren om een viering bij te wonen.Overzicht vieringen in het Klaverblad juli 2021