Vormselproject 2021

De informatieavond voor het vormselproject 2021 is online op maandagavond 11 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

Als uw kind - dat in groep acht óf in de brugklas zit-, erover denkt om mee te doen, kunt u zich aanmelden voor deze online-bijeenkomst op vormselklaverblad@gmail.com, met telefoonnummer en e-mailadres. Wij sturen u dan een link. U krijgt deze avond alle informatie over het project en het vormsel zelf.

We beginnen met de jongeren tegen eind januari, vooralsnog online, maandelijks op de vrijdagmiddag, en natuurlijk op locatie zodra de omstandigheden dat toelaten.

Pater Diego Pildain, pastor Ans Dekker en de werkgroep.