Ziekencommunie

Als zich de situatie voordoet dat u – of uw huisgenoot (m/v) – door ziekte of ouderdom niet meer in de gelegenheid bent deel te nemen aan de Eucharistievieringen in de kerk, kunt u verzoeken om thuis de Heilige Communie te ontvangen.
 
Dit geldt in sommige gevallen ook voor een (tijdelijk) verblijf in een ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis (of nabije omgeving). In het algemeen zijn er twee mogelijkheden:

1. de pastor of een vrijwilliger komt op een vaste dag bij u thuis langs (of in het zieken-, verzorgings-, of verpleeghuis) voor een korte viering van de ziekencommunie;
2. u neemt zelf de Heilige Communie mee naar huis voor uw huisgenoot (m/v). U ontvangt van de parochie hiervoor een pyxis (= liturgisch bewaardoosje) en u toont dit bij het uitreiken van de Communie.
 
Meer informatie bij uw parochie.
 
 
Ziekenbezoek

De zieken bezoeken is een van de zeven zogeheten Werken van Barmhartigheid.
In iedere parochie is naast de pastores een vrijwilligersgroep actief die (zeer) regelmatig zieken en ouderen thuis, in het ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis bezoeken.
 
Meer informatie bij uw parochie.