Werkgroepen

Samen verzorgen wij de vieringen

Commissie eredienst

Vertegenwoordigers van werkgroepen betrokken bij liturgie coördineren samen met de pastor het rooster van liturgische vieringen.  Door een zo pluriform mogelijk aanbod proberen zij een liturgie aan te bieden, waarbij velen zich thuis voelen in onze parochie.
 
Contactpersoon Dhr. A.J.T. van der Meer tel. 023 - 584 7848
  
Caeciliakoor
Dit klassieke gemengde koor verzorgt op geregelde basis de Latijnse en Gregoriaanse gezangen van de viering op zondag om 10.00 uur (zomerperiode) of 10.30 uur (winterperiode).
Ook tijdens de feestdagen draagt zij dikwijls haar steentje bij aan de opluistering van een viering.
 
Repetities dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de kerk.
Contactpersoon Mw. A.A.M. Mooren-Kuiper tel. 023 - 584 9613
 
Dameskoor
Het dameskoor levert de vocale bijdrage bij bijzondere vieringen ter gelegenheid van uitvaarten, huwelijken en jubilea. Geregeld begeleidt het koor een weekendviering.
 
Repetities maandagavond van 18.45-19.45 uur in de kerk.
Contactpersoon Mw. B. Vernooy-Van Leeuwen tel. 023 - 584 6283
 
Werkgroep kerk en gezin
Een werkgroep, geleid en geïnitieerd door jonge enthousiaste ouders, die basisschoolleerlingen betrekt in eigentijdse vieringen voor het hele gezin.
 
Contactpersoon Frederiek Davids/Lemmens tel. 06 - 48 31 85 59
 
Lectoren
Tijdens de liturgievieringen en de woord- en communiediensten van het weekend leest de lector met name de schriftlezingen en voorbeden.
De groep van lectoren en lectrices komt frequent  bijeen om een rooster op te stellen.
 
Contactpersoon Dhr. A.J.T. van der Meer tel. 023 - 584 7848
 
Kosters
Een aantal vrijwilligers verricht de dagelijkse activiteiten in en rond het kerkgebouw, die voorheen tot de taak van de koster behoorden. Vooral vóór, tijdens en na de vieringen wordt door deze vrijwilligers veel werk verzet.
 
Contactpersoon Dhr. A.J.T. van der Meer tel. 023 - 584 7848
 


Rond de sacramenten   (Catechese)
 
Werkgroep Eerste Heilige Communie
In onze parochie worden kinderen uit groep 4 van de basisschool samen met hun ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Deze voorbereiding - onder leiding van de pastor en de werkgroep - vindt plaats tijdens ouderavonden, kinderbijeenkomsten en deels thuis in het eigen gezin. Een jaarlijks wisselend project dient daarbij als leidraad.
 
Begeleidende pastor Mw. A. Dekker, pw tel. 023 - 584 1137
 
Werkgroep Heilig Vormsel
De jongeren uit de laatste groep van de basisschool worden aan de hand van een project gedurende een aantal bijeenkomsten voorbereid op het Vormsel.
Tijdens deze voorbereiding wordt ieder jaar een bepaald thema uitgewerkt. Ook de ouders worden bij enkele bijeenkomsten uitgenodigd opdat ook zij zich verdiepen in de essentie van dit sacrament. De voorbereiding gebeurt in samenwerking met de parochie in Vogelenzang.
De toediening van het sacrament van het H. Vormsel gebeurt in regionaal verband afwisselend in één van de vier kerken van onze Regio Klaverblad .
 
Begeleidende pastor Mw. A. Dekker, pw tel. 023 - 584 1137
 


Samen zetten wij ons in voor onze parochie
 
Bloemverzorging
Een viertal vrijwilligers verzorgen tweewekelijks de bloemen- en plantenversiering in het kerkgebouw.
 
Contactpersoon Mw. J.H.M. Denayère-Weijers tel. 023 - 584 8089
 
Financiën
De penningmeester beheert in samenspraak met het parochiebestuur
de financiën van onze parochie.
Rekeningen ten name van RK parochiebestuur St. Jozefparochie Bennebroek:
  rek.nr. NL30 RABO 0306 9019 86
Speciaal voor gebedsintenties rek.nr. NL13 RABO 0306 9695 13
 
Kerkwerkers
Een aantal enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers zet zich in voor het schoonhouden van onze kerk. Voelt u ervoor deze groep met uw bijdrage te versterken, dan bent u van harte welkom.
Vooral voor deze groep geldt:  ‘vele handen maken licht werk’.
 
Contactpersoon Mw. C.H.J. van der Meer-Schrama tel. 023 - 584 7848
 
Onderhoudsgroep
Ook hier geldt dat een aantal hard werkende vrijwilligers zich inzet voor het onderhouden van pastorietuin en kerkhof. Zij verricht ook herstelwerkzaamheden in kerk en pastorie.
 
Contactpersoon Dhr. S. Vernooy tel. 023 - 584 8998
 
W.A.K. - werkgroep autodienst kerkgangers
De werkgroep bestaat uit chauffeurs die zich beschikbaar stellen om ouderen  en mindervalide parochianen naar de zondagviering te brengen. Soms ook naar andere vieringen, zoals Kerstnachtmis of Paaswake.
 
Contactpersoon Mw. C.E.M. Heeremans tel. 023 - 584 1458
 
Breiclub
In samenwerking met Welzijn Bloemendaal wordt er gebreid voor Moldavië en Roemenië. 
Locatie: pastorie, Kerklaan 9, Bennebroek
Tijdstip: vanaf oktober tot en met april elke 1e en 3e maandag van de maand van 9.30 - 11.30 uur. 
 
Contactpersoon Charlotte Balink tel. 023 - 584 8023
 
Website
webmaster Dhr. A.P. van Bakel
  tel. 023-5845263
website www.parochiesklaverblad.nl
e-mail voor actualisering ap.van.bakel@quicknet.nl
 
 
Welkom nieuwe parochianen
De vrijwilligers van deze werkgroep brengen bij nieuw ingeschreven parochianen een welkomstbezoekje.
 
Contactadres Parochiesecretariaat